Aktivt lärande i korthet

Vad är aktivt lärande?

En variationsrik och hälsofrämjande lärmiljö där fysisk aktivitet leder till ökad koncentration och inlärningsförmåga.

Hur gör aktivt lärande skillnad?

Forskning och våra egna skolprojekt visar att det leder till ökad koncentration och förbättrat arbetsminne, godare sömn och mer energi under skoldagen. I ett av våra projekt upplevde både lärare och elever 25% förbättrad arbetsro efter bara sex veckor med ökad fysisk aktivitet i skolvardagen.

Hur kommer min skola igång?

Den bästa moroten till fysisk aktivitet är att göra det kravlöst, valfritt och roligt. I klassrummet kan man jobba med rörelsepauser och/eller komplettera studieutrymmena med ståbord, aktiva ståmattor eller BIKE IT, som ger möjlighet till lågintensiv rörelse utan att lektionen behöver avbrytas.