Att få lära på sitt sätt

En del trivs bäst i en avskärmad studiehörna, andra i grupp. En del vill stå, medan andra vill röra på sig eller sitta bekvämt i en soffa. För att skapa en inkluderande lärmiljö där varje elev ska kunna nå sin fulla potential, behövs en variation av studieplatser.

Klassiska klassrummet

I det klassiska klassrummet finns plats för fokus och gott om utrymme för grupparbeten och diskussioner runt borden. Här får det personliga behovet och uppgifterna för dagen styra elevernas val av studieplats.

Aktiva klassrummet

I det aktiva klassrummet finns plats för stillhet och gott om utrymme för aktivitet. Här finns goda förutsättningar för rörelse och möjlighet att lära sig saker sittandes, ståendes och cyklandes.

Mer aktivitet ger bättre fokus

Att ge elever möjlighet att röra på sig i samband med studier kan främja inlärningen och förbättra koncentrationsförmågan. Med hjälp av ergonomer och beteendevetare har vi tagit fram konceptet ”Aktivt lärande”, där elever och lärare får utbildning och vägledning i hur nya vanor kan förbättra studiemiljön i klassrummet. Förutom utbildning, kan vi leverera helhetslösningar med aktivitetsprodukter, men även väcka idéer kring nya sätt att använda era befintliga möbler.

Mångsidiga mellanrummet

I det mångsidiga mellanrummet finns rum för aktivitet och återhämtning. Här finns en ljudisolerad podd för lugnare studier och sittgrupper för att eleverna ska kunna plugga och hänga med varandra i skolans naturliga mötesplats.